ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

/ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Projekt Axio

2019-03-27T16:30:45+00:00

Čo je projekt Axio? AXIO PROJEKT je spoločenský projekt Inspire-Light Com '& Marketingovej agentúry, ktorý vznikol s cieľom podporiť sociálno-kultúrne aktivity a neziskové organizácie v rozvoji ich solidárnych projektov prostredníctvom nových technológií a multimédiálnych / digitálnych techník komunikácie. Tím v AXIO PROJEKT-e je zložený z odborníkov v oblasti komunikácie a ponúka: Efektívne vizuálne komunikačné riešenia [...]

Sociálny marketing

2019-03-27T16:07:46+00:00

Čo je sociálny marketing Sociálny marketing prináša posolstvo skupine ľudí s cieľom zmeniť ich návyky alebo správanie v prospech všetkých. Úlohou sociálneho marketingu je teda dosiahnuť pochopenie stanoveného cieľa, spoločné záujmy a aktivity, ktoré je potrebné zaviesť a čo najviac ich rozvíjať. Sociálny marketing je používaný neziskovými organizáciami, ale i značkami, ktoré spájajú v komunikácii [...]

Program prekonávania bariér

2019-03-27T16:05:45+00:00

Le Marketing Social consiste à faire passer un message à un groupe de personnes dans le but de leur faire changer leurs habitudes ou leurs comportements dans l'intérêt de tous. L'enjeu du Marketing Social est donc de faire comprendre à la cible visée quels sont les intérêts communs et quelles sont les actions à mettre en [...]