Sociálny marketing

//Sociálny marketing

Čo je sociálny marketing

Sociálny marketing prináša posolstvo skupine ľudí s cieľom zmeniť ich návyky alebo správanie v prospech všetkých. Úlohou sociálneho marketingu je teda dosiahnuť pochopenie stanoveného cieľa, spoločné záujmy a aktivity, ktoré je potrebné zaviesť a čo najviac ich rozvíjať.

Sociálny marketing je používaný neziskovými organizáciami, ale i značkami, ktoré spájajú v komunikácii produkty s prospešným cieľom alebo sociálnou témou, akými sú: chudoba, ochrana detí a slabších osôb…

Neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia a neinvestičné fondy používajú sociálny marketing na oslovenie čo najväčšej skupiny ľudí a maximalizáciu financií pre ich každodenné aktivity.

Preto je potrebné vyčleniť, nie úplne zanedbateľnú časť rozpočtu zo štruktúry neziskovej organizácie, na komunikáciu. Pretože iba správne implementovaná komunikačná stratégia prináša želané výsledky.

Dnes nie je zanedbateľné zastaviť sa pri sociálnych sieťach. Tie ponúkajú za nízku cenu vyskoký stupeň cielenej komunikácie a virality.

No sociálny marketing  využívajú aj súkromné spoločnosti. V ich prípade je to prostriedok ako sa zapísať do histórie a vytvoriť pozitívny obraz ich značky.

Napríklad Greenwashing, ktorý chce upozorňovať spoločnosť na zodpovedné správanie voči životnému prostrediu, no reálne správanie značky nie je úplne v súlade s komunikáciou, no ľudia veria ich odkazu.

Alebo značky ako H&M, ktoré sa snažia pôsobiť čo najekologickejšie, no ich systém je v realite ten najviac znečisťujúci.

2019-04-23T15:36:58+00:00