Projekt Axio

Čo je projekt Axio?

AXIO PROJEKT je spoločenský projekt Inspire-Light Com ‚& Marketingovej agentúry, ktorý vznikol s cieľom podporiť sociálno-kultúrne aktivity a neziskové organizácie v rozvoji ich solidárnych projektov prostredníctvom nových technológií a multimédiálnych / digitálnych techník komunikácie.

Tím v AXIO PROJEKT-e je zložený z odborníkov v oblasti komunikácie a ponúka:

  • Efektívne vizuálne komunikačné riešenia šitú na mieru s využitím najrelevantnejších nástrojov,
  • Podporu štruktúr rozvýjajúcich sociálno-kultúrne projekty prostredníctvom fundraisingových kampaní, európskych tendrov, Google Ad grantu,
  • networking v rámci neziskového sektoru v internej a externej komunikácii,
  • podporu charitatívnych a asociatívnych iniciatív (pomoc s produkciou, realizáciou a organizáciou eventov).

Filozofia našej práce

Chceme vytvárať koherentné projekty, v synergii s našimi klientmi, ktorých vnímame ako partnerov, nie ako pasívnych zadávateľov.  V zmysle tejto logiky sa tiež snažíme vytvoriť prepojenia a silné partnerstvá vo vzdelávacom, sociálno-kultúrnom a humanitárnom sektore.

Čo je projekt Axio?

AXIO vznikla ako reflexia na dopyt záujemcov o rozvoj štruktúr tretieho sektora, akými sú napríklad nadácie, neziskové organizácie, charitatívne organizácie a združenia (kultúrne, športové, a podobne).

V súvislosti s výzvou, ktorej musia čeliť štruktúry tretieho sektora vzhľadom na tlak obrovskej hospodárskej súťaže, ako aj vzhľadom na nedostatok finančných, ale aj iných prostriedkov, ktoré ne/majú organizácie k dispozícii, je naliehavé rozvíjať riadenie a kapacity v dobrovoľníckom sektore.

AXIO sa preto zameriava na zvýšenie profesionalizácie osôb zodpovedných v dobrovoľníckom sektore s cieľom posilniť funkcie asociácie v oblasti solidarity, sociálnej inovácie a sociálnej siete.

2019-04-23T15:36:26+00:00