NAŠA VÍZIA2019-05-15T19:59:56+00:00

VÍZIA AKO SILNÝ NÁSTROJ MARKETINGU PRE NEZISKOVKY

Vízia umožňuje zadefinovať, kam chcete ako organizácia smerovať. Umožní vám jasne prezentovať, aký cieľ chcete dosiahnuť a taktiež motivovať ľudí, ktorí vás budú v tejto vízii nasledovať.

Mať jasnú a motivujúcu víziu v podnikaní, to znamená ochotu predstaviť vaše návrhy a ambície vášmu tímu a vašim partnerom. Presne to je prvý krok k efektívnej internej komunikácii. Interná komunikácia vašich cieľov, zámerov a vízie je často zárukou úspechu.

Vyhľadávame spoluprácu s klientmi s víziou a zaväzujeme sa im pomáhať dosahovať ich ciele.

Možno ste nad formovaním vízie vašeho podnikania strávili pekný víkend, alebo ste o nej uvažovali v práci všetci spoločne. Treba ju čo najefektívnejšie použiť. Pomôže vám vo vašom úspešnom podnikaní.

Stačí nás iba kontaktovať

Tešíme sa na Vás!

Náš tím vás bude sprevádzať v každej etape. Konzultujte plánované aktivity alebo nás kontaktujte pre viac informácií.
Stačí nás iba kontaktovať

Sme tu pre vás. Pomôžeme & Vyriešime.

NGOs Agentúra Slovensko, ako dcérska spoločnosť‘ Inspire-Light a Marketing Agency poskytuje špecifické poradenské služby určené práve mimovládnym organizáciám v SR.

Náš tím kvalifikovaných konzultantov s viac ako 10-ročnou praxou sa zameriava na identifikáciu potrieb darcov a následne vytváranie konkrétnych stratégií a nástrojov na získavanie finančných prostriedkov pre organizácie tretieho sektora.

AXIO PROJEKT PRE NEZISKOVKY

Naša práca je strategická a kreatívna. Prejavuje sa cez pocit, reklamu, web a sociálne siete.

Vyvolať zapálenie pre vec, inšpirovať ku konkrétnym činom a zväčšiť dopady tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe lepšieho sveta.

Naše hodnoty, ktoré je vidno v oblasti sociálnej a spoločenskej zodpovednosti sa snažíme posúvať aj do medzinárodnej roviny.

Stačí nás iba kontaktovať

Tešíme sa na Vás!

Náš tím vás bude sprevádzať v každej etape. Konzultujte plánované aktivity alebo nás kontaktujte pre viac informácií.
Stačí nás iba kontaktovať

Sme tu pre vás. Pomôžeme & Vyriešime.

NGOs Agentúra Slovensko, ako dcérska spoločnosť‘ Inspire-Light a Marketing Agency poskytuje špecifické poradenské služby určené práve mimovládnym organizáciám v SR.

Náš tím kvalifikovaných konzultantov s viac ako 10-ročnou praxou sa zameriava na identifikáciu potrieb darcov a následne vytváranie konkrétnych stratégií a nástrojov na získavanie finančných prostriedkov pre organizácie tretieho sektora.

AXIO PROJEKT PRE NEZISKOVKY

Naša práca je strategická a kreatívna. Prejavuje sa cez pocit, reklamu, web a sociálne siete.

Vyvolať zapálenie pre vec, inšpirovať ku konkrétnym činom a zväčšiť dopady tých, ktorí sa podieľajú na tvorbe lepšieho sveta.

Naše hodnoty, ktoré je vidno v oblasti sociálnej a spoločenskej zodpovednosti sa snažíme posúvať aj do medzinárodnej roviny.

   • Náš prístup k zákazníkovi

Porozumieť

POČÚVAŤ A POCHOPIŤ

POČÚVAŤ A POCHOPIŤ

V komunikácii je najdôležitejšie čítať medzi riadkami a chápať aj to, čo nebolo povedané slovami.

Naplánovať

PORADIŤ A PRETVÁRAŤ

PORADIŤ A PRETVÁRAŤ

Ľudia nekupujú to, čo robíte, ale to, prečo to robíte.

Realizovať

BUDOVAŤ A INOVOVAŤ

BUDOVAŤ A INOVOVAŤ

Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť vás dostane všade.

Vyhodnocovať

ZREALIZOVAŤ A APLIKOVAŤ

ZREALIZOVAŤ A APLIKOVAŤ

Dať srdce, rozum a dušu aj do najmenšieho zo svojich činov je tajomstvo úspechu.

Zotrvať

USPOKOJIŤ A SPREVÁDZAŤ

USPOKOJIŤ A SPREVÁDZAŤ

Úspech nie je konečný, prehra nie je večná. Ráta sa len odvaha vytrvať.

    • Poradenstvo v nasledovných oblastiach:

 • dokumentácia
 • získavanie grantov
 • registrácia mimovládnych organizácií
 • projektový manažment a jeho implementácia do praxe
 • návrh a príprava projektov na získavanie finančných prostriedkov

    • Centrum podpory mimovládnych organizácií

Mimovládne organizácie (alebo organizácie tretieho sektora) zohrávajú v dnešnej spoločnosti kľúčovú úlohu, keďže pomáhajú vytvárať‘ lepšie miesto pre život nás všetkých.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našich službách, môžete tak urobiť telefonicky alebo jednoduchým vyplnením formulára na našej stránke.

Ďalšie informácie? Pokiaľ hľadáte skúseného partnera v oblasti tretieho sektora, sme tú pre vás!