NÁŠ ZÁVÄZOK2019-05-15T20:00:48+00:00

ZÁVÄZOK SILNÉHO MARKETINGU PRE NEZISKOVKY

Naším záväzkom je sprevádzať vás vo všetkých problematikách komunikácie, prekvapiť vás a pomôcť vám rozviť vašu vlastnú DNA. Publikum, ktoré našim klientom vytvárame nie je publikom kúpeným, ale zaslúženým.

Zameriavame sa na ľudský faktor, pretože človek je podstatou stretnutia. Záleží nám na tom, aby bol človek v centre našich skúseností, aby sme mu sprostredkovali chvíle šťastia a tak vytvorili pozitívny vzťah s vami.

Ak sa rozhodneme využívať naše skúsenosti mysliac na človeka, ktorý ich bude využívať, je taktiež veľmi dôležité vytvoriť skutočný vzťah s našimi partnermi a klientmi založený na dôvere a interakcii. Iba vtedy, keď budeme pracovať ruka v ruke dosiahneme veľké veci.

Človek v našej každodennej práci zostáva v centre diania.

Stačí nás iba kontaktovať

Tešíme sa na Vás!

Náš tím vás bude sprevádzať v každej etape. Konzultujte plánované aktivity alebo nás kontaktujte pre viac informácií.
Stačí nás iba kontaktovať

Sme tu pre vás. Pomáhame v online a offline marketingu pre neziskové organizácie.

NGOs Agentúra Slovensko, ako dcérska spoločnosť‘ Inspire-Light a Marketing Agency poskytuje špecifické poradenské služby určené práve mimovládnym organizáciám na Slovensku.

Obráťte sa na našich kvalifikovaných konzultantov s viac ako 10-ročnou praxou. Zameriavame sa na identifikáciu potrieb darcov a následne vytváranie konkrétnych stratégií a nástrojov na získavanie finančných prostriedkov pre organizácie tretieho sektora.

AXIO PROJEKT PRE NEZISKOVKY

Robíme maximum pre rast vašich podporovateľov prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach zameranej na vašu viditeľnosť a imidž. Vytvorenie globálnej identity vašej organizácie vám prinesie zvýšenie viditeľnosti a návštevnosti vašich digitálnych platforiem.
Inovácie nás sprevádzajú a do našej práce prinášajú nadšenie. Naším cieľom je perfektný výsledok. Náš prístup sa zameriava na efektívnosť a koherentnosť posolstva, ktoré sa má doručiť cieľovej skupine.
Úspech projektu AXIO vychádza z angažovaných a lojálnych zamestnancov. Našu prácu motivujú tieto základné hodnoty: kultúra spolupráce a vynikajúcich výkonov, vášeň pre rozmanitosť a integritu, záväzok a spojenie.

   • Náš prístup k zákazníkovi

Porozumieť

POČÚVAŤ A POCHOPIŤ

POČÚVAŤ A POCHOPIŤ

V komunikácii je najdôležitejšie čítať medzi riadkami a chápať aj to, čo nebolo povedané slovami.

Naplánovať

PORADIŤ A PRETVÁRAŤ

PORADIŤ A PRETVÁRAŤ

Ľudia nekupujú to, čo robíte, ale to, prečo to robíte.

Realizovať

BUDOVAŤ A INOVOVAŤ

BUDOVAŤ A INOVOVAŤ

Logika Vás dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť Vás dostane všade.

Vyhodnocovať

ZREALIZOVAŤ A APLIKOVAŤ

ZREALIZOVAŤ A APLIKOVAŤ

Dať srdce, rozum a dušu aj do najmenšieho zo svojich činov je tajomstvo úspechu.

Zotrvať

USPOKOJIŤ A SPREVÁDZAŤ

USPOKOJIŤ A SPREVÁDZAŤ

Úspech nie je konečný, prehra nie je večná. Ráta sa len odvaha vytrvať.

    • Poradenstvo v nasledovných oblastiach:

 • dokumentácia
 • získavanie grantov
 • registrácia mimovládnych organizácií
 • projektový manažment a jeho implementácia do praxe
 • návrh a príprava projektov na získavanie finančných prostriedkov

    • Centrum podpory mimovládnych organizácií

Mimovládne organizácie (alebo organizácie tretieho sektora) zohrávajú v dnešnej spoločnosti kľúčovú úlohu, keďže pomáhajú vytvárať‘ lepšie miesto pre život nás všetkých.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našich službách, môžete tak urobiť telefonicky alebo jednoduchým vyplnením formulára na našej stránke.

Ďalšie informácie? Pokiaľ hľadáte skúseného partnera v oblasti tretieho sektora, sme tú pre vás!